ထီပေါင်းအကြိမ်(၃၀၀)ကျော်ပေါက်ခဲ့သော လျှို့ဝှက်အစွမ်းထက်မန္တာန်-ဂါထာမြတ် စာတန်းထိုး#mantra #audio

ထီပေါင်းအကြိမ်(၃၀၀)ကျော်ပေါက်ခဲ့သော လျှို့ဝှက်အစွမ်းထက်မန္တာန်-ဂါထာမြတ် စာတန်းထိုး#mantra #audio Lyrics Download From Source