Tầng Mây Thứ 8 – Chillies (Official Audio)

EP Trên Những Đám Mây | OUT NOW: https://wmvn.lnk.to/EP-TNDM CHILLIES “TRÊN NHỮNG ĐÁM MÂY” LIVE CONCERT TOUR 2023 | Vé đã mở bán trên Ticketbox 📍Mua vé tại TP.HCM: https://wmvn.lnk.to/TNDM-HCM (18.03.23) 📍Mua vé tại Hà Nội: https://wmvn.lnk.to/TNDM-HN (01.04.23) Đặt mua EP & Merchandise “Trên Những Đám Mây” tại: https://wmvn.lnk.to/TNDM-dathang —– Lyrics: Ver 1 Tôi đã …

Tầng Mây Thứ 8 – Chillies (Official Audio) Read More »