असफल प्रेम कथा – Audio Novel Book – Full Partअसफल प्रेम कथा – Audio Novel Book – Full Part

आफ्नो कथा [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ!

कथा व्यवस्थापन समूह:
ज्योती ढकाल
मनिका श्रेष्ठ
प्रिती केसी

ध्वनी: गोविन पुन

ध्वनी: Journey Records & Totem Productions
Vocal: Sushil Gartaula
Music arrangement: Anish Shrestha
https://youtube.com/@anishshrestha7882
https://youtube.com/@journeyrecords3271

#saigrace #storytelling #nepali #nepalistory #audionovel ♾

Lyrics

Download From Source

Scroll to Top