ထီပေါင်းအကြိမ်(၃၀၀)ကျော်ပေါက်ခဲ့သော လျှို့ဝှက်အစွမ်းထက်မန္တာန်-ဂါထာမြတ် စာတန်းထိုး#mantra #audioထီပေါင်းအကြိမ်(၃၀၀)ကျော်ပေါက်ခဲ့သော လျှို့ဝှက်အစွမ်းထက်မန္တာန်-ဂါထာမြတ် စာတန်းထိုး#mantra #audio

Lyrics

Download From Source

Scroll to Top